SỬA CHỮA MÁY HÀN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN SỬA CHỮA THIẾT BỊ MÁY HÀN , MÁY CẮT TẠI BÌNH DƯƠNG , CHI PHÍ THOẢ THUẬN TUỲ THUỘC MỖI KHOÁ HỌC CẤP TỐC ,,….
YÊU CẦU :
HIẾU HỌC VÀ TỶ MỸ TRONG QUÁ TRÌNH HỌC VIỆC

Leave Comments

0912.123.722
0912.123.722